Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować naszą Politykę Prywatności,
która opisuje wykorzystanie danych osobowych oraz pliki cookies na stronie internetowej.
Klikając "Zgoda" potwierdzasz, że znasz i akceptujesz Politykę Prywatności.

29,99 złCena
29,99 złCena
29,99 złCena
5,99 złCena
Casali Original Rum - Kokos Orange
  • Nowy
-4,00 zł
5,99 zł9,99 złCena podstawowa Cena
16,99 złCena
2,50 złCena
69,99 złCena
2,99 złCena
7,50 złCena

1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest SKLEPY KRZYŚ - Krzysztof Banasik z siedzibą w Wilkowicach ul. Mórkowska 31, 64-115 Święciechowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem SKLEPY KRZYŚ - Krzysztof Banasik, ul. Mórkowska 31, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, NIP: 6972083264, REGON: 411484936.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania newslettera z informacjami marketingowymi.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesyłanie newslettera.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie przesyłany newsletter, nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.